Δημοσιεύσεις περιοδικού

/Δημοσιεύσεις περιοδικού

Γαληνικά σκευάσματα και προώθηση αυτών στα φαρμακεία

GALENICS AND THEIR PROMOTION IN PHARMACIES - Μαυρίδου Μαρία Μυρτώ, Γούλα Μαρία

Συστήματα διαλογής σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

EMERGENCY DEPARTMENT TRIAGE SYSTEMS - Κορώνη Αριστέα, Κελέση Μάρθα, Καλεμικεράκης Ιωάννης, Παπαγεωργίου Δημήτριος, Βασιλόπουλος Γεώργιος

Επιπλοκές σε ασθενείς που υποβάλλονται σε κλασική αιμοκάθαρση

PATIENTS΄ COMPLICATIONS DURING CLASSIC HEMODIALYSIS SESSION - Γεωργιάδης Γεώργιος, Καδδά Όλγα

Οδοιπορικό στην Πόλη των πόλεων – «Ω Πόλις, Πόλις των Πόλεων πασών τιμιωτέρα …»

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ «Ω Πόλις, Πόλις των Πόλεων πασών τιμιωτέρα …» Μιχαήλ Χωνιάτης Χριστίνα Μαρβάκη - Διευθύντρια Σύνταξης

Χρόνος μεταφοράς πολυτραυματία στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Γενικού Δημόσιου Νοσοκομείου του νομού Αττικής

TRANSPORTATION TIME FOR A TRAUMA PATIENT ADMITTED TO THE EMERGENCY DEPARTMENT OF A PUBLIC GENERAL HOSPITAL IN ATTICA - Αρματά Ευσταθία, Ευαγγελάτος Αθανάσιος, Παπαγεωργίου Δημήτριος, Φασόη Γεωργία, Κελέση Μαρθα, Μαρβάκη Χριστίνα

Χρόνος παραμονής πολυτραυματία στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Γενικού Δημόσιου Νοσοκομείου του νομού Αττικής

POLYTRAUMA PATIENT RESIDENCE TIME TO THE EMERGENCY DEPARTMENT OF A PUBLIC GENERAL HOSPITAL IN ATTICA - Ευαγγελάτος Αθανάσιος, Αρματά Ευσταθία, Φασόη Γεωργία, Κελέση Μάρθα, Μαρβάκη Χριστίνα, Παπαγεωργίου Δημήτριος

Ικανοποίηση των αναγκών ασθενών που προσέρχονται σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

SATISFACTION OF PATIENTS’ NEEDS IN THE EMERGENCY DEPARTMENT - Μετεβελής Ευάγγελος, Μαρβάκη Χριστίνα, Γκοβίνα Ουρανία, Παπαγεωργίου Δημήτριος

The laboratory of interdisciplinary approaches for the enhancement of quality of life (qol lab): best practice in research, education, prevention and intervention.

THE LABORATORY OF INTERDISCIPLINARY APPROACHES FOR THE ENHANCEMENT OF QUALITY OF LIFE (QoL Lab): Best practice in research, education, prevention and intervention. -  Areti Stavropoulou Assistant Professor, Technological Educational Institute of Crete Founding Member of the QoL Lab  

Toggle Sliding Bar Area