Πολιτικές περιοδικού

/Πολιτικές περιοδικού
Πολιτικές περιοδικού2015-09-24T22:53:08+00:00

Α) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Το “ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ”, ακολουθεί το πρότυπο περιοδικών ανοικτής πρόσβασης τόσο για την κατάθεση άρθρων προς εκτύπωση, όσο και για την πρόσβαση στα άρθρα του.

Συγκεκριμένα το περιοδικό:

1. Δεν αξιώνει καμία οικονομική ή άλλου είδους απολαβή από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς ενός άρθρου, είτε για την κατάθεση των άρθρων τους στο περιοδικό προς δημοσίευση, είτε για να ελεγχθούν από το σύστημα κριτών, είτε για να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των κριτών.

2. Δεν αξιώνει καμία οικονομική ή άλλου είδους απολαβή από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου, για να πραγματοποιηθεί η δημοσίευση του άρθρου τους σε τεύχος του περιοδικού.

3. Δεν αξιώνει καμία οικονομική ή άλλου είδους απολαβή από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου ή τους αναγνώστες του περιοδικού, ώστε να διαβάσουν ή και να κατεβάσουν οποιοδήποτε άρθρο.

4. Διατηρεί το δικαίωμα να μην αλλοιώνεται το περιεχόμενο και η μορφή του εκτυπωμένου άρθρου και να χρησιμοποιείται ελεύθερα ως έχει, με την μορφή, το λογότυπο, τη σελιδοποίηση και το κείμενο αυτούσιο, πιστό αντίγραφο του αρχείου που παρέχεται από το περιοδικό μέσω ελεύθερης πρόσβασης. (Δείτε σχετικά ακολούθως, το πεδίο Γ. Πολιτική Πνευματικών Δικαιωμάτων)

[Τα ως άνω ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως, χωρίς καμία άλλη διαφοροποίηση, περιορισμό ή ειδική συνθήκη]

Μπορείτε επίσης να ρωτήσετε, σχετικά με το θέμα, την ομάδα σύνταξης του περιοδικού, στέλνοντας mail στη διεύθυνση που δίνεται στην επιλογή“Επικοινωνία”.

Β) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟ-ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

Το “ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ”, επιτρέπει την αυτο-αρχειοθέτηση των άρθρων από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς τους, με τους ακόλουθους όρους.

Το περιοδικό επιτρέπει:

1. Την ελεύθερη αυτο-αρχειοθέτηση από τον συγγραφέα, του προ-εκτυπωμένου άρθρου του, σε οποιοδήποτε στάδιο προετοιμασίας βρίσκεται, χωρίς περιορισμούς. Ως προεκτυπωμένο, θεωρείται το πόνημα του συγγραφέα που δεν έχει σταλεί ακόμα στο περιοδικό και δεν έχει βεβαίως ελεγχθεί από το σύστημα κριτών του.

2. Την ελεύθερη αυτο-αρχειοθέτηση από τον συγγραφέα, του τελικού, προ της εκτύπωσης άρθρου, που έχει ελεγχθεί από το σύστημα κριτών του περιοδικού ή και έχουν γίνει διορθώσεις, με την ρητή υποχρέωση να αναφέρει ότι πρόκειται για άρθρο που θα δημοσιευθεί από το περιοδικό το “ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ” και ότι έχει ελεγχθεί και διορθωθεί (ή βρίσκεται στο στάδιο ελέγχου) από το σύστημα κριτών του περιοδικού.

3. Την ελεύθερη αυτο-αρχειοθέτηση από τον συγγραφέα, του τελικού, δημοσιευμένου άρθρου του, από το περιοδικό το “ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ”, με την ρητή υποχρέωση να χρησιμοποιεί μόνο το εκτυπωμένο pdf αρχείο του περιοδικού (ακριβές αντίγραφο), που φέρει το ίδιο λογότυπο, φόρμα και σελιδοποίηση, όπως αυτό διαμοιράζεται ελεύθερα από το περιοδικό.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την πολιτική αυτο-αρχειοθέτησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: OASIS (Open Access Scholarly Information Sourcebook)

Μπορείτε επίσης να ρωτήσετε, σχετικά με το θέμα, την ομάδα σύνταξης του περιοδικού, στέλνοντας mail στη διεύθυνση που δίνεται στην επιλογή“Επικοινωνία”.

Γ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Το “ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ”, διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα της ιστοσελίδας του περιοδικού καθώς και των άρθρων που δημοσιεύει.

Συγκεκριμένα:

1. Δεν επιτρέπει την αναδημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχόμενου της ιστοσελίδας του περιοδικού, αν δεν αναφέρεται ρητά η αρχική προέλευση του περιεχομένου.

2. Δεν επιτρέπει την χρησιμοποίηση από τρίτους των άμεσων συνδέσμων πρόσβασης (direct links), για οποιοδήποτε άρθρο του περιοδικού, αν δεν αναφέρεται ρητά η αρχική προέλευσή του (απαραίτητα το όνομα του περιοδικού και κατ’ επιλογή: έτος, τόμος, τεύχος, σελίδες).

3. Αποδέχονται όλα τα μέλη της συντακτικής επιτροπής, τη ελληνική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, πλαγιαρισμού και κειμενο-πειρατείας, τόσο του περιεχόμενου της ιστοσελίδας του περιοδικού όσο και του περιεχόμενου των δημοσιευμένων άρθρων.

Μπορείτε επίσης να ρωτήσετε, σχετικά με το θέμα, την ομάδα σύνταξης του περιοδικού, στέλνοντας mail στη διεύθυνση που δίνεται στην επιλογή“Επικοινωνία”.

Toggle Sliding Bar Area