ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ | H&R 2017-11-12T12:46:12+00:00

“Υγεία και Έρευνα”, “Health and Research, τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική”.

Άρθρο Σύνταξης

The laboratory of interdisciplinary approaches for the enhancement of quality of life (qol lab): best practice in research, education, prevention and intervention.


“The Laboratory of Interdisciplinary Approaches for the Enhancement of Quality of Life (QoL Lab) was established in November 2015 and it is affiliated at the School of Health and Welfare Services of the Technological Educational Institute of Crete. Its basic aim is the enhancement of quality of life for people in sickness and health, through an interdisciplinary approach. Human health, care delivery and quality of life can be more comprehensively examined and understood by using multidisciplinary approaches rather than a single disciplinary approach. This appears to be a necessity for funding organizations too. Drawing from five different disciplines (i.e., nursing, social work, psychology, dietetics/nutrition and informatics) the unification and integration of different epistemological perspectives results in a holistic or systemic viewpoint.

Συνεχεια…

Κάτι Διαφορετικό

Dear colleagues,

My name is Athena Delidaki and I work as the supervisor nurse of “Agioi Anargyroi” Hospital‘s Homecare Nursing Department. I have been involved in homecare nursing since 1993 (22 years till now).
My daily program includes scheduled appointments in order to provide nursing care, deliver medication, take blood samples, control and take care of wounds, ulcers, stomia etc.
Every Monday detailed weekly schedule is programmed and if necessary emergency appointments are added on. Staff transportation is made by official cars, fully equipped with all the necessary medical materials.
Homecare nursing is not just “nursing” but also giving psychological support. In the following lines an indicative example that I personally experienced will be described to make things crystal clear.

Συνεχεια…

Δείτε στο τρέχον τεύχος: Απρίλιος – Ιούνιος 2017

Ανασκοπήσεις - Review Articles

ΕΙδικά Άρθρα - Special Articles

Έρευνες - Original Articles

Χρόνος μεταφοράς πολυτραυματία στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Γενικού Δημόσιου Νοσοκομείου του νομού Αττικής

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - Αρματά Ευσταθία, Ευαγγελάτος Αθανάσιος, Παπαγεωργίου Δημήτριος, Φασόη Γεωργία, Σταυροπούλου - Κελέση Μαρθα, Μαρβάκη Χριστίνα

Χρόνος παραμονής πολυτραυματία στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Γενικού Δημόσιου Νοσοκομείου του νομού Αττικής

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - Ευαγγελάτος Αθανάσιος, Αρματά Ευσταθία, Φασόη Γεωργία, Σταυροπούλου – Κελέση Μάρθα, Μαρβάκη Χριστίνα, Παπαγεωργίου Δημήτριος

Δελτίο Τύπου Συμπερασμάτων

Στα πλαίσια του ΕΠΑΝΑΔ 2007- 2013, υλοποιήθηκε στο Ν.Αττικής παρεµβατικό πρόγραµµα διαχείρισης του στρες για αλλαγή του τρόπου ζωής σε 587 προ-υπερτασικούς και υπερτασικούς.
Στο πρόγραµµα διάρκειας 8 εβδοµάδων αξιολογήθηκαν οι αλλαγές στην Αρτηριακή Υπέρταση (ΑΥ) και σε άλλους ψυχοκοινωνικούς τοµείς.
Περισσότερα Νέα ΕΔΩ