ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ | H&R2018-12-13T21:55:59+00:00

Από τον Ιούλιο του 2018, το περιοδικό μας αλλάζει! Δείτε το νέο περιοδικό μας ΕΔΩ:

“Υγεία και Έρευνα”, “Health and Research, τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική”.

Άρθρο Σύνταξης

Η σημασία της οργανωσιακής κουλτούρας στις υπηρεσίες υγείας


Έχετε παρατηρήσει ποτέ σημαντικές διαφορές από Νοσοκομείο σε Νοσοκομείο ή ακόμα και από τμήμα σε τμήμα στο ίδιο Νοσοκομείο όσον αφορά τον τρόπο προσέγγισης, αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας του προσωπικού είτε μεταξύ τους είτε στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν με τους ασθενείς και ασκούν τα καθήκοντά τους; 

Αυτό συμβαίνει γιατί πίσω από τα απτά και παρατηρήσιμα στοιχεία μέσα σε κάθε οργανισμό, υπάρχει μία αόρατη δύναμη, μία κοινωνική ενέργεια που ωθεί τους ανθρώπους να ενεργούν και αυτή δεν είναι άλλη από την κουλτούρα του οργανισμού. Η οργανωσιακή κουλτούρα είναι η προσωπικότητα ενός οργανισμού. Είναι ο ιδιαίτερος τρόπος δράσης ενός οργανισμού που τον καθιστά διαφορετικό από ένα άλλο. Είναι οι διαφορετικές πρακτικές, τα εθιμοτυπικά, οι διαδικασίες το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον που προσδιορίζει τον ίδιο τον οργανισμό και καθορίζεται από τις ίδιες τις εργασιακές συμπεριφορές των εργαζομένων, τις αποφάσεις και την επικοινωνία μεταξύ τους.

Συνεχεια…

Κάτι Διαφορετικό

Dear colleagues,

My name is Athena Delidaki and I work as the supervisor nurse of “Agioi Anargyroi” Hospital‘s Homecare Nursing Department. I have been involved in homecare nursing since 1993 (22 years till now).
My daily program includes scheduled appointments in order to provide nursing care, deliver medication, take blood samples, control and take care of wounds, ulcers, stomia etc.
Every Monday detailed weekly schedule is programmed and if necessary emergency appointments are added on. Staff transportation is made by official cars, fully equipped with all the necessary medical materials.
Homecare nursing is not just “nursing” but also giving psychological support. In the following lines an indicative example that I personally experienced will be described to make things crystal clear.

Συνεχεια…

Δείτε στο τρέχον τεύχος: Απρίλιος - Ιούνιος 2018

Ανασκοπήσεις - Review Articles

ΕΙδικά Άρθρα - Special Articles

Έρευνες - Original Articles

Χρόνος μεταφοράς πολυτραυματία στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Γενικού Δημόσιου Νοσοκομείου του νομού Αττικής

TRANSPORTATION TIME FOR A TRAUMA PATIENT ADMITTED TO THE EMERGENCY DEPARTMENT OF A PUBLIC GENERAL HOSPITAL IN ATTICA - Αρματά Ευσταθία, Ευαγγελάτος Αθανάσιος, Παπαγεωργίου Δημήτριος, Φασόη Γεωργία, Κελέση Μαρθα, Μαρβάκη Χριστίνα

Χρόνος παραμονής πολυτραυματία στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Γενικού Δημόσιου Νοσοκομείου του νομού Αττικής

POLYTRAUMA PATIENT RESIDENCE TIME TO THE EMERGENCY DEPARTMENT OF A PUBLIC GENERAL HOSPITAL IN ATTICA - Ευαγγελάτος Αθανάσιος, Αρματά Ευσταθία, Φασόη Γεωργία, Κελέση Μάρθα, Μαρβάκη Χριστίνα, Παπαγεωργίου Δημήτριος

Δελτίο Τύπου Συμπερασμάτων

Στα πλαίσια του ΕΠΑΝΑΔ 2007- 2013, υλοποιήθηκε στο Ν.Αττικής παρεµβατικό πρόγραµµα διαχείρισης του στρες για αλλαγή του τρόπου ζωής σε 587 προ-υπερτασικούς και υπερτασικούς.
Στο πρόγραµµα διάρκειας 8 εβδοµάδων αξιολογήθηκαν οι αλλαγές στην Αρτηριακή Υπέρταση (ΑΥ) και σε άλλους ψυχοκοινωνικούς τοµείς.
Περισσότερα Νέα ΕΔΩ

Toggle Sliding Bar Area